For å selge tømmer de neste 15 årene må du ha miljødokumentasjon. Det får du ved å bestille en skogbruksplan.

Absolutt siste frist for å bestille skogbruksplan er 10. mars.

Det gis 40 % tilskudd til skogbruksplanen. Det må alle skogeiere søke om selv.