Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av koronautbruddet. Det vil ikke bli sendt ut nye fakturaer for kommunal barnehage- og SFO-plass før situasjonen er avklart.
Faktura for mars måned i kommunale barnehager og SFO er allerede sendt ut. Dette skjedde før vedtaket om stenging.

Vi ber dere om å betale denne fakturaen. Beløpet dere betaler for mye vil krediteres på senere regning. Vi vet ennå ikke hvor lang perioden med stenging vil vare, det er derfor ikke mulig å korrigere regningene på nåværende tidspunkt.

Om dere har sagt opp plassen og ikke skal betale mer enn mars måned, vil dere få refundert beløpet dere har betalt for mye. Vi kan ikke per nå si når dette vil være klart, men vil prioritere dette arbeidet. De vanlige oppsigelsesreglene gjelder, se vedtektene for SFO og barnehager i Lillestrøm kommune.

Når det gjelder betaling og faktura for tilbud i private barnehager og private skolefritidsordninger, ber vi dere om å følge med på informasjon direkte fra dem.

Alle barnehager er stengt fra og med fredag 13. mars og åpner 20. april. Skolene er stengt fra 13. mars. 1.-4. trinn åpner 27. april.