Vi tilbyr vaksine til innbyggere i målgruppene for influensavaksinasjon via fastlegene. Vi har bestilt opp maks antall av vaksiner og alle fastleger i Lillestrøm kommune har fått vaksiner.

Finn fastlegene i Lillestrøm kommune

På grunn av mulig mangel på vaksine denne sesongen er alle dosene både i programmet og i privatmarkedet forbeholdt målgruppene for influensavaksinasjon fram til 1. desember.
Les om hvilke grupper som anbefales å ta influensavaksine (fhi.no)

Pasienter som er i risikogrupper få influensavaksine hos sin fastlege mot en egenandel på 50 kroner. For pasienter som har nådd egenandelstaket og fått frikort, blir vaksinen gratis.

Du kan også få vaksinen hos privatpraktiserende leger. De må skrive ut en resept før apoteket eller en lege kan sette vaksinen.

Les mer om influensavaksine hos Folkehelseinstituttet