Vi har i vinter hatt en offentlig anbudskonkurranse for tømming og transport av slam fra private avløpsanlegg. Av totalt fire tilbydere var det slamrenovatøren Norva24 Øst AS som vant konkurransen og startet opp 1. mars 2021.

Spørsmål vedrørende slamtømming og endring av tømmedatoer rettes til Norva24 i deres bestillingsskjema (alternativt på e-post ost@norva24.no) eller til Miljøteknikk på e-post gebyr@lillestrom.kommune.no.

Ved hastetømminger (tømming innen 24 timer, i helger og på helligdager) vil det påløpe et ekstra gebyr. Hastetømminger må bestilles direkte av renovatør på vakttelefon 22 30 00 37.