Noen opplever at de ikke mottar SMS'er som kommunen sender ut. Det kan være SMS'er som gjelder alle i hele kommunen, for eksempel vedrørende korona. Men det kan også være SMS'er som sendes ut lokalt, for eksempel hvis Leirsundbrua stenges av flom.

Du kan sjekke oppføringendin på tjenesten Servicevarsling, og registrere deg i deres database.

Registrer deg her for å motta SMS-varslinger fra Lillestrøm kommune.