Møtefullmektigene har i oppgave å møte for parter som ikke ønsker å møte selv. De representerer kun den parten som oppdraget kommer fra, og skal i den enkelte sak være uavhengig av andre interesser enn partens.

Møtefullmektigene må være over 25 år, ha alminnelig god samfunnsmessig kunnskap, og beherske norsk skriftlig og muntlig.

Godtgjøring tilsvarer i de fleste tilfeller et halvt rettsgebyr, som for tiden er kr. 586,-.

Har du lyst til å være møtefullmektig i Lillestrøm forliksråd? Ta kontakt med politisk sekretariat på epost politikk@lillestrom.kommune.no