Tidspunkt: 01.01.0001
Kategori: ["Bolig- og nærmiljø, Idrett, Natur, miljø og klima"]
Passer for alder: 18 - 80 år
Høringsrunde kommuneplan

Vi inviterer alle innbyggere i Lillestrøm kommune til å møte opp på de ukentlige folkemøtene og komme med innspill til ny kommuneplan. 

Kommunens utkast blir presentert.

Lenke: VG

Velkommen!

Mer informasjon

Lorem Ipsum er rett og slett dummytekst fra og for trykkeindustrien. Lorem Ipsum har vært bransjens standard for dummytekst helt siden 1500-tallet, da en ukjent boktrykker stokket en mengde bokstaver for å lage et prøveeksemplar av en bok. Lorem Ipsum har tålt tidens tann usedvanlig godt, og har i tillegg til å bestå gjennom fem århundrer også tålt spranget over til elektronisk typografi uten vesentlige endringer. Lorem Ipsum ble gjort allment kjent i 1960-årene ved lanseringen av Letraset-ark med avsnitt fra Lorem Ipsum, og senere med sideombrekkingsprogrammet Aldus PageMaker som tok i bruk nettopp Lorem Ipsum for dummytekst.