Lillestrøm kommune - kultur og frivillighet

Kontaktperson: kontaktperson

Tidspunkt: 01.01.0001

Sted: Leiraveien 2, 2000 Lillestrøm, Norge

Pris:0 Alder:45 - 80

Om Konsert med Kris Kristoffersen

Lønningsseksjonen

Vårt overordnet mål er at alle får rett lønn til rett tid. Lønn utbetales den 12. i hver måned. Se her for kontaktinformasjon og oversikt over de mest brukte rutinene som gjelder for lønn/ferie/fravær.

Har du lønnsspørsmål skal du først henvende deg til din nærmeste leder. Leder skal deretter sende henvendelse til oss hvis nødvendig.

E-post: lonning@lillestrom.kommune.no

Telefon: 66938200

Kahoot på Lillestrømbibliotekene