Tidspunkt: 01.01.0001
Kategori: ["Bolig- og nærmiljø, Kunst og kultur"]
Passer for alder: 45 - 80 år
Konsert med Kris Kristoffersen

Lønningsseksjonen

Vårt overordnet mål er at alle får rett lønn til rett tid. Lønn utbetales den 12. i hver måned. Se her for kontaktinformasjon og oversikt over de mest brukte rutinene som gjelder for lønn/ferie/fravær.

Har du lønnsspørsmål skal du først henvende deg til din nærmeste leder. Leder skal deretter sende henvendelse til oss hvis nødvendig.

E-post: lonning@lillestrom.kommune.no

Telefon: 66938200

Kahoot på Lillestrømbibliotekene