Lillestrøm kommune - kultur og frivillighet

Kontaktperson: kontaktperson

Tidspunkt: 01.01.0001 Kl. 0 - 0

Sted: Leiraveien 2, 2000 Lillestrøm, Norge

Pris:0 Alder:45 - 80

Om Konsert med Kris Kristoffersen

<h2>L&oslash;nningsseksjonen</h2> <p>V&aring;rt overordnet m&aring;l er at alle f&aring;r rett l&oslash;nn til rett tid. L&oslash;nn utbetales den 12. i hver m&aring;ned. Se her for kontaktinformasjon og oversikt over de mest brukte rutinene som gjelder for l&oslash;nn/ferie/frav&aelig;r.</p> <p>Har du l&oslash;nnssp&oslash;rsm&aring;l skal du f&oslash;rst henvende deg til din n&aelig;rmeste leder. Leder skal deretter sende henvendelse til oss hvis n&oslash;dvendig.</p> <p>E-post:&nbsp;<a href="mailto:lonning@lillestrom.kommune.no">lonning@lillestrom.kommune.no</a></p> <p>Telefon: 66938200</p> <p><a href="https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzgwZjQ2NTctNmUyNi00M2ZmLWIzZDYtMWZlNDM0MTBjYTk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b3a1411-b00c-4757-a457-431727bbf88d%22%2c%22Oid%22%3a%22fb140063-c3ff-407e-a377-5efee1bad434%22%7d">Kahoot p&aring; Lillestr&oslash;mbibliotekene</a></p>