Tilbud

Aktivitet i gymsalen + hobbyaktiviteter og biljard i SFO lokalene.

1. til 4. trinn

Annenhver onsdag i partallsuker det aktivitetstilbud for 1.–4. klassetrinn på Brånås Nærmiljøsenter.

5. til 7. trinn

Annenhver onsdag i oddetallsuker er det aktivitetstilbud for 5.–7. klassetrinn på Brånås Nærmiljøsenter.