Møteplassen på Skjetten

Møteplassen på Skjetten er et fritidstilbud for barn og ungdom. Møteplassen er en sosial- og lærende arena og et sted hvor ungdom kan knytte bånd med andre ungdommer og med trygge voksne. 

Jolly setter søkelys på å være en god og trygg fritidsarena og fungere både som et forebyggende og et byggende tiltak for ungdom på Skjetten spesielt, og i kommunen generelt.

Vårt tilbud

Jolly er åpen etter skoletid på hverdager, i helger og ferier.

Tilbudet er åpent for alle mellom 10-18 år fordelt på to grupper:

 • Et juniortilbud for de som er 10-13 år hver tirsdag fra kl. 18.00 – 20.30
 • Et ungdomstilbud for de som er 13-18 år hver onsdag fra kl. 18.00 – 21.30.

I tillegg til de vanlige fritidsklubb aktiviteter har vi følgende tilbud for ungdom på klubben:

 • Ungdomsdemokrati gruppa (torsdager)
 • Jentegruppe (mandager)
 • Disko
 • Turer
 • Workshop
 • E-sport og Gaming
 • Matlaging
 • Kafeteria
 • Bordtennis
 • Biljard
 • Fotballspill
 • Dart
 • Shaffleboard
 • Musikk
 • TV
 • IMac
 • TV spill og m.m.