Biblioteket kan hjelpe!

I denne Koronatiden sitter det mange eldre som ikke er på nett og kan benytte alle de flotte digitale tilbud og tjenester som biblioteket kan tilby.

Bøker

Våre mer analoge innbyggere har også behov for hjerneføde, så derfor har Lillestrømbibliotekene inngått et samarbeid med Frivilligsentralen med en tjeneste til de som ikke er på nett.  

Biblioteket vil plukke bøker til deg selv om du ikke har lånekort, de frivillige vil kjøre bøkene hjem til deg etter avtale. Bøkene skal ikke leveres tilbakevi benytter bokdonasjoner og bøker vi ikke trenger lenger. 

Tips gjerne personer du kjenner som kunne ha behov for dette.  

Vi plukker bøkene med hansker, og smittevernrutiner vil bli fulgt. 

Ta kontakt med din lokale frivilligsentral, så ser vi hva vi kan hjelpe deg med. 

  • Fet Frivilligsentral                   
    inflo3@lillestrom.kommune.no                 414 35 219 
  • Skedsmo Frivilligsentral
    vaso01@lillestrom.kommune.no               992 36 573
  • Sørum Frivilligsentral                   
    post@sorum.frivilligsentral.no                  400 36 450