På feil side av fronten

Frontsøstrene var kvinner som frivillig vervet seg til tjeneste i det tyske Røde Kors under 2.verdenskrig. Hva drev disse kvinnene til å verve seg til det tyske Røde Kors under krigen?

Frontsøstre bokomslag

Fagbok - Frontsøstre: norske kvinner under hakekorset (2015)

Vegard Sæther
Bestill boka fra biblioteket eller les den som e-bok i Bookbites-appen

 

I januar 2015 ble det besluttet at Landssvikarkivet knyttet til 2. verdenskrig skulle være fritt tilgjengelig for innsyn. Forfatter Vegard Sæther har gjennomgått de frigitte dokumentene og samlet en presentasjon av Frontsøstrenes plass i norsk krigshistorie. 

 

Skam og fortielse

Frontsøstre er et begrep som ble tatt i bruk under okkupasjonen og betegner kvinner som meldte seg til sykepleietjeneste for det tyske Røde Kors (DKR). I alt 447 norske jenter ble frontsøstre. Etter krigen ble alle frontsøstrene dømt etter samme paragraf som de mannlige frontkjempere. Mange levde resten av livet i skam og fortielse. 

 

Eva, Anna og Sigrid. Tre vanlige norske jenter. 

I første del av boka blir vi kjent med de tre kvinnene Anna, Eva og Sigrid. Vi følger de fra barndom og frem til nåtid. Eva vokste opp i Bergen, i en familie som sympatiserte med Quisling. Bare 17 år gammel dro hun til Oslo, uten at foreldrene visste dette, for å melde seg til tjeneste for DKR. Verken Eva, Anna eller Sigrid var medlemmer av NS da krigen kom til Norge, men de ble alle etter hvert sterkt involvert i den nasjonalsosialistiske bevegelsen. Flere av Frontsøstrene startet som frivillige for Den norske legion. Den norske legion var opprinnelig et NS-foretak, og lokket frivillige til å hjelpe Finland mot Sovjetisk invasjon. 

Boka er lettlest og inneholder mye fakta i form av statistikk og bilder. Mange av bildene viser den virkeligheten søstrene jobbet under. Det er tydelig at Vegar Sæther har gjort en grundig research både gjennom landssvikarkivet og ikke minst i intervjuer med noen av de gjenlevende frontsøstre. Som leser ble jeg godt kjent med Eva, Anna og Sigrid. Jeg fikk en slags forklaring på valgene de gjorde og at det ikke er svart-hvitt i forhold til å velge riktig eller gal side. Boka er fortsatt aktuell med tanke på alle som flykter fra krigsherjede områder i våre dager.  

 

Offisiell unnskyldning

I 1947 uttalte Norges Røde Kors at de var enig i at frontsøstrene burde dømmes for landssvik. Men i 2014 kom Sven Mollekleiv, presidenten i Norges Røde Kors, på banen med følgende budskap: "På vegne av Røde Kors i Norge: Unnskyld, Frontsøstre". Med dette fikk Anna, Sigrid, Eva og deres medsøstre den offentlige unnskyldningen de hadde ventet på. Ingen skal straffes for å gi medisinsk hjelp i krig og konflikt. Røde Kors ber også om unnskyldning for at organisasjonen ikke aktivt arbeidet for å forhindre straffeforfølgelse av dem som vervet seg til Tysk Røde Kors for å hjelpe syke og sårede.