Lær deg norsk på nett

Har du lyst til å lære deg norsk, eller trenger du litt starthjelp? Her finner du tips til gode nettressurser for begynnere!

Mann som skriver

Nettressurser

Det er ikke alle som kan kjøpe dyre tekstbøker eller norskkurs, og ofte er ventelisten på biblioteksbøkene man trenger lang. Derfor har vi laget denne listen med gode og gratis nettressurser, slik at du kan lære deg norsk bare ved hjelp av internett! 

LearnNow

LearnNow er et av de beste gratis norskkursene som finnes på nettet. Det inneholder alt som du trenger – gode tekster, ordlister, grammatikk og lydøvelser. Du kan velge mellom engelsk, spansk, polsk, arabisk og tigrinja som instruksjonsspråk.

CALST

Har du lyst til å bli bedre i norsk uttale? CALST er en nettbasert treningsplattform som dekker 1000 norske ord og uttrykk. Her kan du øve på uttale, og det beste er at man kan velge mellom forskjellige dialekter.

Loecsen

Dette kurset er akkurat det som en nybegynner trenger. Enkelt og tilgjengelig!

Visnakker.no

Vi snakker er en side for deg som vil trene på uttale av ord man trenger i hverdagen. Her kan du velge tema som for eksempel klær, mat, tid, reise, og lytte til ord og gjøre oppgaver. 

Yrkesnorsk.no

Yrkesnorsk er en nettside for voksne innvandrere med norsk som andrespråk. Fagressursene blir utviklet for Voksenopplæringen i Skien kommune, og kan brukes av alle som ønsker det. 

YouTube

Hvis du hører til dem som liker best videoer, da må du sjekke disse YouTube-kanalene. Norsklærer Karense og Norwegian Teacher Karin kan forklare mange nyttige ting i forbindelse med norsk grammatikk og vokabular. I tillegg er det mange tips for dem som planlegger å bestå Norskprøve.

Ordbøker

Google Translate kan virke som en fristende løsning, men det er ofte at kvaliteten på oversettelsen ikke er god nok. Særlig hvis man prøver å oversette en hel setning! For å unngå dette kan du bruke andre elektroniske ordbøker. 

Et alternativ er LEXIN. Denne nettsiden er spesielt nyttig for minoritetsspråklige elever i grunnskolen, videregående og voksenopplæring, og inneholder 17 språk: arabisk, burmesisk, dari, filipino, kurdisk – kurmanji og sorani, litauisk, persisk, polsk, russisk, somalisk, tagalog, tamil, thai tigrinja, tyrkisk, urdu og vietnamesisk.

Grammatikk

Synes du at grammatikk er vanskelig? Har du problemer med å skille mellom preteritum og perfektum eller bestemt og ubestemt form? Den gode nyheten er at grammatikk består av regler, og regler kan man lære hvis de er klare nok.

På grammatikk.com kan du finne kort og klar forklaring på alt som har å gjøre med norsk grammatikk. En del oppgaver som du kan øve deg på ligger på IGIN og Exploring Norwegian GrammarHer kan du laste ned en kort oversikt over norsk grammatikk på engelsk.

Det er verdt å sjekke Nasjonalbibliotekets database for gamle utgaver av tekst- og grammatikkbøker. Nesten alle bøker utgitt før 2000 har blitt digitalisert, og man har gratis tilgang til dem. For eksempel, denne boken er en klassiker og er tilgjengelig både på engelsk og  norsk.

Lykke til med læringen, og husk at biblioteket har mange bøker til språkopplæring!