Brukerundersøkelse om bærekraftig deling

Kan du tenke deg å bli med på en spørreundersøkelse om bærekraftig deling?  

Skog

[For English version please see below] 

 

Hei, 

Bibliotekene i Drammen, Nordre Follo, Lillestrøm, Lier og Tromsø er med i et forskningsprosjekt om bærekraftig deling gjennom bibliotekene. Prosjektet støttes av Norges forskningsråd og ledes av CICERO senter for internasjonal klimaforskning. Du kan lese mer om prosjektet her.

Som en del av dette prosjektet ønsker vi å få vite mer om hva du som bibliotekbruker synes om å dele produkter og tjenester i stedet for å eie, og i hvilken grad du mener at biblioteket kan bidra til dette. Vi håper derfor du kan tenke deg å fylle ut et spørreskjema ved å klikke på lenken nedenfor. Det tar ca 10-12 minutter å svare på undersøkelsen. All informasjon fra undersøkelsen vil bli anonymisert og prosjektet er godkjent av Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD).  Alle som besvarer undersøkelsen vil få tilbud om å bli med på trekning av et gavekort til en verdi av 500 kroner. 

For å starte på undersøkelsen klikk på denne lenken. 

Har du spørsmål om undersøkelsen kan du kontakte Seniorforsker ved CICERO, Tom Erik Julsrud, på følgende epost: tom.julsrud@cicero.oslo.no.   

 

Vennlig hilsen  

Anett Kolstad 

Seksjonsleder, Lillestrømbibliotekene, Strømmen 


 

Hello there, 

Would you like to participate in a survey about sustainable sharing? 

The public libraries in Drammen, Nordre Follo, Lillestrøm, Lier and Tromsø are participating in a research project on sustainable sharing through public libraries. The project is funded by the Research Council of Norway and is led by the CICERO Center for International Climate Research. You can read more about the project here.  

As part of this project, we would like to know more about your thoughts as a library user about sharing – rather owning – products and services, and to what extent you believe libraries can contribute with this. We hope you would like to help us, and that you will fill in the questionnaire accessible through the link below. Participating in this survey will take approximately 10-12 minutes. 

All information from the survey will be made anonymous, and the project has received approval by the Norwegian Centre for Research Data (NSD). Everyone who participates in this survey will receive an offer of participating in a prize draw where you will have a chance to win a present card worth 500 kroner. 

Click here to start the survey.  

If you have any questions about this survey, please contact Tom Erik Julsrud, senior researcher at CICERO, by sending an email to tom.julsrud@cicero.oslo.no.  

 

Kind regards 

Anett Kolstad 

Section leader, Lillestrøm Library, Strømmen