Hvorfor skal vi fortsatt bry oss om krigen?

Digitalt arrangement: Hvorfor skal vi fortsatt bry oss om krigen?

Eirik Veum og Trude Teige
Foto: Oda Berby og Eirik Veum

Det er 76 år siden det ble fred i Norge. Eirik Veum, forfatter og reporter i NRK og Trude Teige, forfatter og tidligere journalist i TV2 har begge skrevet bøker om andre verdenskrig. De vil i samtale prøve å gi oss noen svar på hvorfor vi fortsatt skal interesse oss for krigen.