Lokalbutikklyrikk

Hvem skulle tro at nærbutikken kan være utgangspunkt for poesi? Denne diktsamlingen tar oss med på vandring mellom og rundt butikkhyllene.

Boka Butikksongar

  • Dikt: Butikksongar (2020)
  • Forfatter: Helene Hovden Hareide

I dette lille bygdesamfunnet er det yrende liv i og rundt denne butikken, selv om bygda er et sted man ellers flytter fra. Diktsamlinga, som er forfatterens skjønnlitterære debut, har en slags handling rundt dette lille senteret i denne bygda på ei øy et sted på Vestlandet.

Og bakom durer frysedisken

Vi møter 3 beboere i dette øysamfunnet. Den ene er en ung gutt som jobber i butikken. Han har overtatt slektsgården etter sine besteforeldre, og bestefaren har nå flyttet inn på aldershjemmet. Deretter er det en ung småbarnsmor som kommer til orde og så en eldre kvinne som observerer livet rundt seg under sine nødvendige turer i butikken og fra vinduene innenfor hjemmets fire vegger.

De forteller alle hver sine historier om liv, mennesker, lengsler og utenforskap og sine opplevelser i og rundt butikken. På dette stedet kjenner alle hverandre, og under lysstoffrørenes grelle lys er det vanskelig å gjemme seg for nysgjerrige øyne.

Slekt følger slekt

Diktene skildrer liv og røre på butikken der folk møtes – samtidig som de dveler over tiden som går og slekters gang. Som her når nye slektsledd inntar husene:

Byt ut tapeta
og blikka deira forsvinn frå veggane

riv opp golv, ta ned gardiner
så er dei ikkje meir

og kva blir att av henne? så mykje liv, som ingen veit om

markene gror igjen
hellene under stabburet rasar

Tanker å spinne videre på

Disse diktene er enkle og hverdagslige, samtidig som de er poetiske og fulle av stemning. Til sammen danner de en historie og en helhet, og flere av diktene står på egne bein - man kan lese dem enkeltvis. Diktsamlingen er lett å lese og finne mening i, og den gir grobunn for tanker en selv kan fundere litt videre på.