Leksehjelp

Læring og kurs

Leksehjelp

Leksehjelp for elever i barne- og ungdomskolen.                                                                                                                                                                 

Arrangeres i samarbeid med frivillige, og er støttet av BUFDIR.