Læring og kurs

Digital Leksehjelp

Siden vi midlertidig ikke kan møtes tilbyr Lillestrømbibliotekene digital leksehjelp. Link vil bli lagt ut i arrangementet på Facebook, og lektor Tia sitter klar for å bistå med både det ene og det andre. Leksehjelpen er beregnet for ungdom, men andre kan også delta. Tiltaket er støttet gjennom prosjektmidler fra Bufdir og Sparebankstiftelsen.