Leksehjelp

Læring og kurs

Leksehjelp

Leksehjelp for elever i barne- og ungdomskolen.

                                                                                             

Arrangeres i samarbeid med frivillige, og er støttet av BUFDIR.