Ungdomstorsdag

Aktivitet

Ungdomstorsdag

Møtested for barn og ungdom fra ca. 10 år og oppover. Lett servering før filmklubb eller aktivitet. Arrangeres i samarbeid med lokale lag og foreninger. Sponset av midler fra DNB Sparebankstiftelsen. Maks 40 deltakere, påmelding i døra.