filosofer

Debatt og dialog

Filosofisk hjørne

Bli med på spennende filosofiske samtaler! Eilin Høgmann Dehli, filosofisk praktiker, leder dialog med deltakerne om filosofiske emner. Du trenger ingen forkunnskaper for å delta.

På grunn av smittehensyn er det begrenset antall plasser. Alle som kommer må ha bestilt billett. Vi må registrere deg når du kommer på selve arrangementet. Er du syk, ber vi deg om å holde deg hjemme.

På grunn av COVID-19 kan det skje endringer, og disse vil bli annonsert på hjemmesiden vår. Vi følger alltid de gjeldende smittevernsreglene, og det skal være trygt å delta på et arrangement i biblioteket.

Klikk her for å sikre deg plass på arrangementet!

Vi drar i gang filosofisk hjørne denne høsten med det tankevekkende spørsmålet «Hva skiller oss fra roboten»? Filosofisk praktiker Camilla Angeltun skal holde en kort innledning rundt tema. Spørsmålet om hva det vil si å være menneskelig har alltid vært et tema i filosofien. Gjennom sitt filosofiske prosjekt gjorde Martin Heidegger oss oppmerksomme på at vi er på vei mot «det tekniske menneske». I stedet for at en Gud gir mening til tingene rundt oss er det vi selv som definerer og mestrer verden rundt oss ved hjelp av vår fornuft og teknikk. Faren med dette mente han, var at vi risikerer å tømme virkeligheten for egen væren og verdi, og at grensen mellom tingene og menneskene gradvis viskes ut. I vår egen tid understreker rapporter fra Næringslivets hovedorganisasjon at vi må trene de unge i de egenskapene algoritmer og datasystemer ikke kan ta over på fremtidens arbeidsplasser. Hva i oss er anti-algoritmisk og umulige for en datamaskin å gjøre bedre? Kort sagt: hva skiller oss fra roboten?