Våre bibliotek

Fetsund bibliotek

Fetsund bibliotek

Fetveien 469, 1900 Fetsund

Jenter som spiller spill sammen

Frogner bibliotek

Trondheimsvegen 364, 2016 Frogner

Skedsmokorset bibliotek

Skedsmokorset bibliotek

Furuholtet 1, 2020 Skedsmokorset

Strømmen bibliotek

Strømmen bibliotek

Støperiveien 28, 2010 Strømmen

Sørumsand bibliotek

Sørumsand bibliotek

Sørumsandvegen 66, Sørumsand Park 1920 Sørumsand

Om bibliotekene

Vi ønsker velkommen til Lillestrømbibliotekene som består av femavdelinger: Fetsund, Frogner, Skedsmokorset, Strømmen og Sørumsand. Bibliotekene på Frogner, Strømmen og Sørumsand er meråpne. Det betyr at du kan bruke biblioteket også når det ikke er betjent hvis du har oppgradert ditt lånekort til adgangskort. Sjekk åpningstidene og tilbudene ved hvert bibliotek.

Bibliotekene drives etter Lov om folkebibliotek.

Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet.

Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.

Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.

Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent.

Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem og skal følge felles regler om lånesamarbeid.