Om Blaker og Sørum Historielag med Slora Mølle

Slora Mølle er en gammel bygdemølle i Fjuk grenda i Blaker, Toreidvegen 431, 1925 Blaker. Slora mølle står i dag slik den ble oppført i 1908 i 2 ½ etasje med ca. 100 m2 gulvflate. Bygningen er i reisverk med utvendig panel. Sperrene i taket er håndteglede og antakelig fra et eldre hus. Møllas første etasje inneholder transmisjonene og en frørensemaskin. I annen etasje er det en steinkvern for maling av formel, valsestol og skallemaskin. I lofts-etasjen er sikteanlegget for valsestolen og heisanordningen for kornsekkene. I et eget rom er det montert en petroleumsmotor som reserve. Motoren er fra 1921, men montert på Slora mølle etter 1945. Til anlegget hører det også en dam med demning av betong og naturstein. Fra dammen fører et ca. 35 meter langt trerør ned til turbinen. Slora Mølles Venner er en avdeling under Blaker og Sørum Historielag som har påtatt seg restaureringen av møllebygningen, maskinene og området rundt. Venneforeningen driver Mølleskole for barneskolene i Blaker.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme