Om Familieklubbene i Norge

Familieklubbene i Norge tilbyr et fellesskap for mennesker med problemer forårsaket av alkohol eller andre rusmidler. Et sted hvor det enkelte familiemedlems opplevelser, tanker og følelser tas alvorlig og er i fokus. Et sted å møtes og snakke åpent og fortrolig om problemene og utfordringene. Et sted å snakke om det vi føler vi er helt alene om. Et sted hvor også barn kan delta, - på sine premisser. Vi møtes en gang i uka. En utdannet person er faglig ansvarlig for klubbens innhold og alle deltar for sin egen del. Tilbudet er like mye rettet mot de pårørende, som de med et problematisk forhold til alkohol eller annen rus. Alle kan ha nytte av en Familieklubb - også hvis du er den eneste i familien som ønsker å delta. Parallelt med klubbmøtene har vi også kurs for alle deltakerne. Medlemskapets varighet bestemmer du selv og det er ingen krav om henvisning fra lege eller annen instans. Dette er et lokallag av Familieklubbene i Lillestrøm kommune. Ring 411 21 659 for nærmere informasjon