Om FAU Gjellerås skole

FAU på Gjellerås skole er en trivselskomite som jobber blant annet for trivsel for elevene på skolen.