Om Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Lillestrøm, Ffo Lillestrøm

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon er Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner for kronisk syke, funksjonshemmede og deres pårørende. Vi har 84 medlemsorganisasjoner med til sammen over 350 000 medlemmer.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme