Om Lillestrøm Idretts Sfo

For en aktiv og sunn hverdag etter skoletid. Barn blir hentet med minibuss på skolen. Tatt med til trygge omgivelser ved Skedsmohallen der de har aktiviteter hver dag av dyktige instruktører. Sunn og god varmmat. Bli kjent med andre på tvers av skolegrenser og alderstrinn i et harmonisk miljø.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme