Om Norsk Behandlingsforbund

NOBEFO er en frivillig organisasjon som ble startet med håp om å kunne hjelpe personer som trenger behandling og som ikke har nok midler til dette. Økonomien har blitt trangere for flere i Norge og det er mange mennesker som trenger behandling. Vi ønsker å hjelpe det Norske felleskapet, ved å passe på hverandre når tøffe tider trer inn. Formålet til NOBEFO er at alle som er en del av det Norske felleskapet får muligheten til å bedre deres helse.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme