Om Norsk Senter for Flerkulturell Verdiskaping

Norsk senter for flerkulturell verdiskaping (NSFV) ble etablert i 2005. NSFV ble tildelt rollen som nasjonalt kompetansesenter for flerkulturell verdiskaping i 2015. Senteret har i 15 år arbeidet med målgruppen innvandrere, både de som vil etablere egne bedrifter og om de søker råd om å delta i arbeidsmarkedet. Senteret har utviklet metodikk, verktøy og kurs tilpasset flerkulturelle gründere. NSFV er siden 2020 etablert som en ideell organisasjon og registrert i frivillighetsregisteret med eget ekstern styre og råd.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme