Kommunen ønsker å legge til rette for at innbyggere som er friske og har mulighet kan hjelpe personer i karantene, eldre og andre risikogrupper med praktiske gjøremål og sosial kontakt. Dette kan f.eks. være hjelp med handling av mat og apotekvarer eller om de trenger noen å snakke med (på telefon eller i sosiale medier).

Denne frivilliginnsatsen koordineres av frivilligsentralene Fet, Skedsmo og Sørum. Frivilligsentralene samarbeider tett med lag og foreninger i kommunen.

Dersom behov oppstår og vi trenger frivillige, vil vi ta direkte kontakt med deg.

Når det gjelder praktisk gjennomføring av hjelpearbeidet følger vi de til enhver tid gjeldende anbefalingene fra norske helsemyndigheter.

Meld deg som frivillig hos en av kommunens frivilligsentraler