Når samfunnet nå åpner opp og kulturlivet igjen får blomster er det passende at 2022 er valgt som Frivillighetens år. Lillestrøm kommune har en sterk og mangfoldig frivillig sektor og frivillig innsats et limet som holder samfunnet sammen. Det skaper tilhørighet, gode opplevelser og beriker folks liv.

Lillestrøm kommune ønsker å løfte frem frivillighetens gode engasjement knyttet til frivillighetens år. På denne siden vil flere av de største arrangementene og aktivitetene knyttet til Frivillighetens år presenteres. Har ditt lag eller forening et arrangement dere ønsker å promotere, så har Lillestrøm kommune en felles aktivitetskalender til nettopp dette.

Arrangementer

21. mai: Frivillighetsdagen 2022

Alle frivillige lag og foreninger i Lillestrøm kommune inviteres til å holde stand på Frivillighetsdagen 2022 på Torvet i Lillestrøm by. Det vil bli både underholdning fra scene og mulighet til å lære mye om de ulike lag og foreningene som deltar. Skedsmo frivillighetssentral koordinerer arrangementet.

Les mer og se program for dagen.

27. - 28. mai: 2013-Festen

2013-Festen er Skjetten sin egen festival, men alle er invitert. Det blir aktiviteter for barn og unge, musikk fra sene og eget arrangement for voksen på lørdagskveld. Arrangementet gjennomføres med store bidrag fra lokale frivillige aktører og dette blir en skikkelig folkefest.

21. august: Skauendagen 2022

Skauendagen på Hvalstjern er et velkjent arrangement for alle fetsokninger og mange tilreisende. På denne dagen samles det meste av frivilligheten i nærområdene rundt Fetsund og Gansdalen til en skikkelig markering. Det vil være boder fra lag og foreninger, utstilling av landbruksmaskiner, opplevelser med dyr og mye mer. Her er alle velkomne til å besøke, og det er et spesielt familievennlig arrangement.

Lenkesamling

Strategi for frivillighet
Finn lag og foreninger
Frivilligsentralene
Aktivitetskalender
Frivillighetens år