Sørum kunstforening har StasjonsGalleriet på Frogner stasjon som utstillingslokale.