Strengere koronaregler vedtatt og gjeldende fra 3. mars 

Informasjon om koronavaksine

Vardeåsen nærmiljøsenter - gymsal - leie av lokale