Tilskuddsordninger

Andre tilskudd og stipend

  • Tilskudd til andre formål (prosjekt/produksjonsstøtte)
  • Kulturpris/kunstnerstipend
  • Tilskudd til løyper, løypepreparering/prepareringsutstyr samt grunnleie
  • Tilskudd til drift av kulturlokaler

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Lillestrøm kommune administrerer tilskudd fra Integrerings- og mangfolddirektoratet (IMDi) som en av 20 kommuner som får midler til lokale tiltak.

Prosjekter av nasjonal karakter søkes direkte til IMDi, her kan kun landsdekkende frivillige organisasjoner søke: Informasjon og søknadsportal finnes på imdi.no

Søknad om administrasjonstilskudd (hos IMDi kalt driftsstøtte) til kulturforeninger/innvandrerforeninger sendes også på e-post til Nina Langfeldt innen 15. februar 2020. Størrelsen på tilskuddet fordeles etter antall medlemmer registrert i Lillestrøm kommune (i 2020 blir det for medlemmer registrert i Skedsmo, Sørum og Fet i 2019). Søknader uten medlemslister behandles ikke. Mal til søknad sendes på forespørsel.