Hvem kan søke

Velforeninger, borettslag/sameie/garasjelag, beboergrupper og lignende innenfor Lillestrøm kommune kan søke. Det gis ikke tilskudd til privatpersoner, skoler, barnehager eller arrangementer.  

Aktivitetsplassen/prosjektet det søkes tilskudd til må være i privat eie - eksempelvis ikke på arealer som eies av Lillestrøm kommune. 

Krav

  • Søkere må ha en viss grad av egenfinansiering; det må finnes egne budsjettmidler utover kun kommunalt tilskudd.  
  • Prosjektet skal gjennomføres med en vesentlig grad av sosial effekt, eksempelvis kan deler av prosjektet utføres på dugnad. 
  • Prosjektet det gis tilskudd til må utføres i inneværende år.  
  • Det forutsettes at prosjektet skal fungere som sosial møteplass i lokalmiljøet og at aktivitetsplassen/prosjektet er åpent for allmenn bruk. 

Hvordan søke?

Søknadsfristen gikk ut 1. mai. Det er ikke lenger mulig å søke om tilskudd for 2020.

Når får du svar på søknaden?

Fordelingen av tilskuddet behandles politisk i Hovedutvalget for kulturFordelingen skjer på møtet 26. mai 2020Etter møtet sendes informasjonsbrev per e-post til søkerinstans/kontaktperson. 

Når utbetales tilskuddet?

Tilskuddet betales etterskuddsvis ved at kontaktperson sender inn dokumentasjon for gjennomført prosjektAktuell dokumentasjon er bilder, enkelt regnskapdokumentasjon av dugnad og kopier av faktura/utlegg. Aller siste frist for å sende inn dokumentasjon for utbetaling av tildelt tilskudd er 15. desember 2020.

Aktuelle lover og forskrifter

Hvis det skal monteres nytt lekeplassutstyr på prosjektet/aktivitetsplassen så har søkerinstans ansvar for at gjeldende lover og forskrifter overholdes. Eksempel på aktuell forskrift er forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. 

Tilskuddssum

Total tilskuddssum til fordeling i 2020 er 371 000 kroner.