Tilskudd og stipend

Administrasjonstilskudd. lekeplasstilskudd, arrangementsstilskudd,tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner, retningslinjer.

Spillemidler

Kultur- og kirkedepartementet fordeler hvert år spillemidler til utbygging av anlegg for idrett og friluftsliv.

Tilskuddsportal

Portal som gir informasjon om tilskuddsordninger til frivillige som ønsker å gjøre en innsats for kommunens innbyggere.