Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel skal inneholde mål og strategier for den nye kommunens arbeid. Samfunnsdelen blir Lillestrøm kommunens overordnede strategiske plandokument. Planen skal omfatte både tjenestene våre og rollen vi spiller som utvikler av lokalsamfunnet.

Har du innspill til arbeidet med planen?

Nå er planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel lagt ut til offentlig ettersyn og Fellesnemnda for Lillestrøm kommune ønsker innspill fra overordnede myndigheter, nabokommuner, innbyggere og andre interesserte. Planprogrammet skisserer hvilke hovedtemaer kommuneplanens samfunnsdel skal omfatte og viser hvilke temaer som skal utredes.

Her kan du laste ned Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel

Fristen for å komme med innspill er 2. juni 2019. Innspill sendes postmottak@lillestrom.kommune.no eller Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm. Alle innspillene merkes: KPS planprogram For mer informasjon kontakt rådgiver Marianne Larsen på epost: marianne.larsen@skedsmo.kommune.no eller telefon 66 93 80 00.