Om årsberetningen

Alle kommuner redegjøre årlig for økonomi, tjenesteutvikling og måloppnåelse i året som har gått. Årsberetningen gjøres på bakgrunn av regnskapsresultat, analyser og statistikk og rapportering fra virksomhetene på tjenesteutvikling og oppnådde resultater. Årsberetningen godkjennes politisk i kommunestyret hvert år.

Årsberetning i ny kommune

Arbeidet med å etablere den nye kommunen har krevd en betydelig innsats både på det politiske og det administrative området.
De tre gamle kommunene Skedsmo, Sørum og Fet vil for 2019 avlegge hver sin årsberetning. Dette vil bli et historisk dokument som Lillestrøm kommune vil bygge videre på.

Årsberetningene for 2019

De årlige rapportene kan også fås i trykt format ved å sende e-post til postmottak@lillestrom.kommune.no.