Lillestrøm kommune har to ledige direktørstillinger

Søknadsfristen for begge stillinger er 13. mars. Les mer og søk her.

Lillestrøm er Norges niende største kommune. Vi har ca. 94.000 innbyggere og en strategisk beliggenhet på Nedre Romerike. Utviklingen i kommunen baseres på FNs bærekraftsmål, med fokus på klima og miljø, by- og tettstedsutvikling, mestring hele livet og innovasjon. Verdiene våre er Tillit - Inkludering - Nyskaping.

Direktør for klima og infrastruktur

Lillestrøm er en veldrevet kommune i sterk vekst. Kommunen opplever økte utfordringer knyttet til bl.a. demografiutvikling, tjenestebehov, tilgang på arbeidskraft, klima og miljø samt strammere økonomiske rammer.

Kommunen ruster seg for å jobbe mer effektivt med disse utfordringene ved å gjennomføre en omorganisering og etablere to nye direktørområder. Stillingen som direktør for klima og infrastruktur er nyopprettet og byr på stor bredde av utviklings- og driftsoppgaver. Den nye direktørens ansvar omfatter en organisasjon med om lag 500 ansatte som yter stor bredde av tjenester. Stillingen er planlagt å omfatte ansvar for; samordning og klimatilpasning, miljøteknikk, eiendom, utbygging, servicetjenester og utedrift.

Søknadsfrist 13. mars.

Les mer om stillingen som direktør for klima og infrastruktur på webcruiter.no

Direktør for organisasjon og nyskaping

Lillestrøm er en veldrevet kommune i sterk vekst. Kommunen opplever økte utfordringer knyttet til bl.a. demografiutvikling, tjenestebehov, tilgang på arbeidskraft, klima og miljø samt strammere økonomiske rammer.

Kommunen ruster seg for å jobbe mer effektivt med disse utfordringene ved å gjennomføre en omorganisering og etablere to nye direktørområder. Stillingen som direktør for organisasjon og nyskaping er nyopprettet. Den nye direktørens ansvar omfatter en organisasjon med om lag 170 ansatte som yter stor bredde av stabs- og utviklingstjenester til hele kommunen. Stillingen er planlagt å omfatte ansvar for innkjøp, økonomi, virksomhetsstyring, HR og IT, samt utvikling og digitalisering.

Søknadsfrist 13. mars.

Les mer om stillingen som direktør for organisasjon og nyskaping på webcruiter.no