Vi styrker kommunalområdet barnevern

Lillestrøm kommune tar barnevernsreformen på alvor og søker nå etter fire nye medarbeidere til nyopprettede stillinger, med hovedtyngde på fosterhjemsområdet.

Hender

I Lillestrøm kommune vil vi sammen skape en oppvekst preget av trivsel, trygghet og livsmestring gjennom tidlig innsats, samhandling og inkluderende fellesskap.

Vi er opptatt av å utvikle oss og ønsker å være en ledende aktør innen kvalitetsutvikling i barnevernsfeltet, samt i gjennomføring av barnevernsreformen. 

Vi styrker derfor teamene våre med følgende stillinger:

Alle stillingene har søknadsfrist 12. mai 2022.

Kommunalområde Barnevern ligger i tjenesteområde Oppvekst og består av tre avdelinger: Barneverntjenesten, ressurs- og familieteam og tiltak for enslige mindreårige flyktninger. Tre av stillingene vil ha organisatorisk tilknytning til barneverntjenesten og en til ressurs- og familieteamet.

Barnevernreformen har gitt større ansvar til det kommunale barnevernet. Det forebyggende arbeidet og tidlig innsats skal styrkes, og innsatsen skal bli bedre tilpasset barn og familiers behov. 

Barneverntjenesten i Lillestrøm kommune er en av landets største barneverntjenester og består av barnevernleder, kvalitetsleder og fem seksjoner: Fag/støtte, mottak og undersøkelse, tiltak barn, tiltak ungdom/ettervern, samt omsorg/ fosterhjem.