Informasjon fra anleggsområdet

Metanmålinger i vann- og avløpskummer

Multiconsult starter i dag, tirsdag 27.01. metanmålinger i VA-kummer. Arbeidet fortsetter på onsdag og torsdag.
Dersom det blir mye regn er det mulig de også må bruke fredagen.

Framdrift uke uke 7 og 8

Uke 7

  • Trykktesting rør trase 3
  • Tilkobling gassbrønner trase 3
  • Graving trase 1 mot GB55/GB37
  • Horisontal gassbrønn og arbeider ved Lillehaugen borettslag
  • Planering av terreng i området trase 3

Uke 8

  • Tilkobling gassbrønner trase 3
  • Graving trase 1 mot GB55/GB37
  • Horisontal gassbrønn og arbeider ved Lillehaugen borettslag
  • Planering av terreng i området trase 3
  • Trykktesting rør trase 1, 4 og 5

Overvåkningsprogram i anleggsperioden (fase 1 og 2)

Det er utarbeidet oppdatert overvåkningsprogram som gjelder begge anleggsfasene.

Oversikt over gassledningstraseer

Oversikt over gassledningstraseer.PNG

Last ned oversiktstegning som pdf