Hva skjer?

Dom falt i deponisaken

Organisering av arbeidet i 2021

Fra 1. januar overtar avdelingen for Vei og miljø oppfølging av arbeidet ved deponiet. Dette omfatter blant annet drift av gassanlegget, oppfølging av overvåkningsprogrammet, kontakt med beboere, legge ut rapporter og annen informasjon.

Kontaktpersoner i vei og miljø: 

De fleste tiltak i og på Brånåsdalen avfallsdeponi er nå ferdige. Vi har gått ferdigbefaring og påpekt noen mangler som vil bli rettet opp. Publikum kan nå benytte hele parken med unntak av hundeluftegården som ikke blir åpnet før til sommeren.

De øvrige områdene kan også brukes, men den delen av parken som går fra fotballbanen og ned mot hundeluftegården er etter en våt høst veldig bløt. Vi ber derfor om at en for den delen av parken forsøker å holde seg til gang- og turstiene. Til våren vil resten av området bli tilsådd og beplantet.

Braathen landskapsentreprenør AS vil ha skjøtselsansvar for parken i en treårsperiode.
Vi håper at mange får glede av parken.

Hundeluftegården i parken

Selv om det meste av tiltaksarbeidet på deponiet nærmer seg slutten, er det noen ting som vil måtte gjennomføres til våren 2021. Det gjelder blant annet noe av beplantningen i hundeluftegården og såing av gressplener. Området framstår nå, etter relativt store nedbørsmengder og fortsatt overflatearbeider, som vått og sølete.

Dette medfører at vi ikke kan åpne for bruk av hundeluftegården før sommeren 2021. Vi håper at det er forståelse for dette og viser til at resten av parkområdet selvfølgelig kan benyttes av alle.

Avslutning av prosjektarbeidet – Brånåsdalen nedlagte avfallsdeponi

Prosjektet som har hatt ansvar for å gjennomføre tiltakene på og i deponiet, oppgradering av gassanlegget, overvannshåndtering og parkmessig opparbeidelse, avsluttes 31.12.20. Prosjektets sluttrapport ble behandlet av kommunestyret 16. desember 2020, der rapporten ble tatt til orientering. Med dette avvikles styringsgruppen og prosjektgruppen.

Deler av parken er nå ferdigstilt og åpen for bruk 

Brånåsdalen nedlagte avfallsdeponi
Landskapsplan park BNAD
Brånåsdalen nedlagte avfallsdeponi
Brånåsdalen nedlagte avfallsdeponi

Last ned hele landskapsplanen som pdf

Bilder og film av arbeidet på deponiet

Video av arbeidet som er utført

August 2020

Februar 2020

Brånåsdalen nedlagte avfallsdeponi
Brånåsdalen nedlagte avfallsdeponi
Brånåsdalen nedlagte avfallsdeponi
Brånåsdalen nedlagte avfallsdeponi
Brånåsdalen nedlagte avfallsdeponi
Brånåsdalen nedlagte avfallsdeponi
Brånåsdalen nedlagte avfallsdeponi
Brånåsdalen nedlagte avfallsdeponi
Brånåsdalen nedlagte avfallsdeponi
Brånåsdalen nedlagte avfallsdeponi

Juni 2020

Holt Vestvollen
Holt Vestvollen
Holt Vestvollen
Holt Vestvollen
Holt Vestvollen
Holt Vestvollen
Holt Vestvollen
Holt Vestvollen
Holt Vestvollen
Holt Vestvollen
Holt Vestvollen