• Erverv/innløsning- kommunen kjøper eiendommen Kirkegata 10

  Status:
  Ferdig
  Start:
  April 2006
  Slutt:
  Mai 2008
 • Mulighetsstudie for helhetlig utvikling av Kulturkvartalene med nytt bygg for AKS

  Status:
  Ferdig
  Start:
  Mai 2011
  Slutt:
  10.Oktober 2012
 • Nasjonal plan- og designkonkurranse nybygg AKS

  Status:
  Ferdig
  Start:
  Prekvalifisering høsten 2013
  Slutt:
  Vinner Haugen/Zohar as kåret 18. juni 2014
 • Prosess med prosjektering, forhandlinger, organisering og finansiering

  Status:
  Ferdig
  Start:
  August 2014
  Slutt:
  Høsten 2016
 • Kommunestyret vedtar finansiering av AKS

  Status:
  Ferdig
  Start:
  November 2016
  Slutt:
  14. desember 2016

 • Avtale mellom Akershus fylkeskommune, Skedsmo kommune og AKS- bygg og drift

  Status:
  Ferdig
  Start:
  Mai 2017
  Slutt:
  Juni 2017
 • Flere faser med detaljprosjekt AKS med alle tekniske fag

  Status:
  Ferdig
  Start:
  August 2017
  Slutt:
  November 2018
 • Anskaffelse av entreprenører, forhandlinger, kontrakt og byggesaksbehandling

  Status:
  Ferdig
  Start:
  Mars 2018
  Slutt:
  Mars 2019
 • Tilleggsbevilgning i Kommunestyret

  Status:
  Ferdig
  Start:
  Februar 2019
  Slutt:
  20. mars 2019

 • Oppstart rigg- og anleggsfase

  Status:
  Underveis
  Start:
  Uke 22 - mai 2019
  Slutt:
  Juni 2019
 • Byggefase

  Status:
  Underveis
  Start:
  Juni 2019
  Slutt:
  Planlagt ferdig Høsten 2020
 • Ferdigstillelse av Akershus kunstsenter

  Status:
  Planlagt
  Start:
  Planlagt oktober/november 2020
 • Åpning av Akershus kunstsenter

  Status:
  Planlagt
  Start:
  Januar 2021

 

Kontaktinfo i perioden

Tor Arne Skille Ruta Entreprenør, telefon: 4805834
Anleggsledelse Ruta Entreprenør

Hva

Akershus kunstsenter (AKS) i Lillestrøm er selvstendig institusjon for formidling av og informasjon om billedkunst og kunsthåndverk på nasjonalt nivå, der visning og formidling står sentralt. AKS jobber med både norske og internasjonale kunstnere, og tilstreber kvalitet og aktualitet som kriterier for sin daglige drift og virksomhet.

Kunstsenter har siden 1998 hatt lokaler i den bevaringsverdige bygget Lærerboligen i Storgata 4 i Lillestrøm. Lokalisering i en eldre bygning (fra 1892) har flere utfordringer med inneklima, skjeve vegger/tak og mangel på universell utforming – noe som gjør at kunstsenteret ikke er tilgjengelig for alle.

I nesten et tiår har styret og ansatte i AKS jobbet fremtidsrettet for å få på plass et nybygg for kunstsenteret – et AKS utformet med tanke på publikum i fokus, i tillegg til best mulige forhold å vise samtidskunst i. Underveis i prosessen har Skedsmo kommune og fylkeskommunale instanser blitt naturlige samarbeidspartnere med AKS for å realisere et helt nytt bygg, med beliggenhet i kulturkvartalene i Lillestrøm.

I 2014 utlyste de tre samarbeidspartnere en nasjonal arkitektkonkurranse for nybygg for AKS. Arkitektkonkurransen ble vunnet av Haugen/Zohar arkitekter AS. De vant med forslaget «Åpent hus» - et kompakt tre-etasjes bygg, med begrenset fotavtrykk som frigjør store deler av byggetomta til en bypark i kvartalet samtidig som nybygget gir et spennende samspill med Lillestrøm kultursenter.

Nytt bygg for AKS vil huse langt bedre fasiliteter for aktiviteter for kunstsenteret med både ordinære visningssaler, auditorium, workshop for barn, kafé, takterrasse og lignende. Omkranset av en bypark og andre kulturinstitusjoner legges det til rette for at AKS blir tilgjengelige og appellerende for mange – og med flotte moderne lokaler for både formidling, arrangementer og kunstopplevelse.

Hvor

Akershus kunstsenter flytter internt i kulturkvartalene, fra Storgata 4 til nytt bygg i Kirkegata 10 i Lillestrøm.
Hvem
Skedsmo kommune er byggherre og eier bygget. Akershus kunstsenter skal leie bygget og betale husleie med økonomisk støtte fra fylkeskommunen.

Haugen/Zohar arkitekter AS har tegnet bygget i alle faser fra arkitektkonkurranse til ferdige byggetegninger. Ansvarlig bygg-entreprenør er Ruta AS med ulike underleverandører.

Når

Akershus kunstsenter skal stå ferdig senhøstes 2020.

Innhold i nye AKS

Byggets 1. etasje

Publikumsinngangen til nye AKS er i første etasje via en stor foaje. Foajéen er myldrearealet og innehar varierte funksjoner. Her finnes resepsjon, kombinert resepsjons/butikk, serveringsdisk for cafe, egen leselounge, toaletter, garderober, heis og workshoprom. Workshoprommet er primært for barn. I foajeen vil det finnes et åpent trapp opp til visningssalene i etasjen over.

Byggets 2. etasje

I denne etasjen er visningsrommet for AKS sine utstillinger og formidling av kunst. Visningsrommet er til sammen 219 kvm og har rene lyse flater og mulighet for intern inndeling. Gulv er slipt betong. Mot øst får visningssalen et stort vindu ut mot park/togstasjon for signalisering av utstillinger og innslipp av lys dersom ønskelig. Vindu kan blendes for videovisning. Utenfor visningssalen er et åpent trappeløp, heis og vrimleareal.

Byggets 3. etasje

Her finnes kontorer, debattrom, og takterrasse. Deler av 3. etasje er også offentlig areal, der kunstsenteret tilbyr debattrom og en takterrasse vendt mot byparken. Debattrommet er et fleksibelt rom med mulighet for arrangementer for publikum som filmvisning, debatter, seminarer ol. Resterende rom i denne etasjen er kontorer, kjøkken, toalett, heis og møterom for AKS-ansatte.

Innhold i kjeller

I kjelleren er det ingen publikumsfunksjoner, her finnes tekniske rom, lager, rom for renovasjon, renhold og verksted. Det vil være varelevering til lager og tekniske rom fra 1.etasje – med en egen dør og adkomst nær Kirkegata 8.

Byggets form, fasader og tak

Nye AKS ligger vridd på tomta, dette er et viktig bymessig grep for å skape inviterende fasader og gode byrom mot nabobygg. Kunstsenterets nybygg er formet som en kube.

Fasadeveggene er kledd i perforert metall og glass som gir bygget en inviterende form, med innhugg for å markere inngangsparti, vinduer og takterrasse. Taket er bygget med diamant-formet geometri. Taket er flatt og med et teknisk utstikk i takflaten.

Arkitekturen i AKS skal ikke være dominerende, men løfte frem kunsten.