• Reguleringsprosess og underskriftkomité for «grønne lunger» i Lillestrøm – resultat: privat eiendom reguleres til park av Kommunestyret

  Status:
  Ferdig
  Start:
  Juni 2003
  Slutt:
  1.Mars 2006
 • Erverv/innløsning – resultat: kommunen eier Kirkegata 10

  Status:
  Ferdig
  Start:
  April 2006
  Slutt:
  Mai 2008
 • Mulighetsstudie for helhetlig utvikling av Kulturkvartalene

  Status:
  Ferdig
  Start:
  Mai 2011
  Slutt:
  10.Oktober 2012
 • Budsjettbevilgning til Bypark i Kommunestyret

  Status:
  Ferdig
  Start:
  5. Desember 2013
  Slutt:
  10. Desember 2014
 • Skisseprosjekt Bypark med politisk vedtak

  Status:
  Ferdig
  Start:
  Januar 2015
  Slutt:
  29. april 2015
 • Forprosjekt med vedtak i Kommunestyret om fullfinansiering av Byparken

  Status:
  Ferdig
  Start:
  August 2016
  Slutt:
  14. desember 2016

 • Detaljprosjekt Bypark med alle tekniske fag

  Status:
  Ferdig
  Start:
  August 2017
  Slutt:
  Februar 2018
 • Anskaffelse av entreprenører, forhandlinger, kontrakt og byggesaksbehandling

  Status:
  Ferdig
  Start:
  Mars 2018
  Slutt:
  April 2019
 • Byparken som rigg- og driftsareal for nybygg Akershus kunstsenter

  Status:
  Underveis
  Start:
  Mai 2019
  Slutt:
  Mars 2020
 • Anleggsfase med bygging av selve Byparken

  Status:
  Planlagt
  Start:
  Mars 2020
  Slutt:
  September 2020
 • Ferdigstillelse av Byparken

  Status:
  Planlagt
  Start:
  September/Oktober 2020

Illustrasjoner av parken

Byparken
Byparken
Byparken

Hva

For byutvikling i Lillestrøm er kulturkvartalene (Kirkegata) i særstilling på flere vis:

 • kvartalene har eldre bygninger som er historisk verdifulle og identitetskapende for byen
 • kvartalene ligger tett på stasjonen/offentlig transport
 • i kvartalet er flesteparten av de største kulturinstitusjonene, som Lillestrøm kultursenter, plassert.

Det har i lang tid vært jobbet med byutvikling for å foredle kvalitetene og potensialet i kulturkvartalene. Et viktig ledd i denne prosessen er å skape gode, nye attraktive byrom, - etterspurt og ønsket av lokalbefolkningen. Byrommene, som torg og parker, ivaretar viktige funksjoner i byen innenfor rekreasjon, opplevelse, møteplasser og liv i byen. For å realisere en helt ny offentlig bypark inkludert en større lekeplass, sentralt i kulturkvartalet, har Kommunestyret totalt bevilget 26,7 millioner.

Byparken i kulturkvartalet blir et lekent, gratis offentlig byrom og møteplass for alle – både lokalbefolkning og øvrige besøkende i kvartalet. Byparken skal fremstå som et nytt og annerledes byrom i Lillestrøm, samtidig som den skal oppleves som trygg og inkluderende. Ambisjonen er at byparken skal skape tilhørighet, aktivitet, trivsel og aktivitet – og bli en positiv attraksjon i og for byen.
Illustrasjon av Byparken}

Hvor

Byparken anlegges på eiendommene Kirkegata 10 og Kirkegata 12 – rett ved Lillestrøm kultursenter, nye Akershus kunstsenter, Kulturverkstedet for ungdom og fremtidige kulturbygg i kvartalet.

Byparken er helhetlig arkitektonisk planlagt for å passe inn mellom både bevaringsverdige eldre bygninger og nye moderne kulturbygg i kvartalet.
Hvem
Skedsmo kommune er byggherre for byparken. Ansvarlig entreprenør for å bygge byparken er Ruta AS med ulike underleverandører. Landskapsarkitekter fra Snøhetta AS og arkitekter fra Haugen/Zohar AS har samarbeidet om innhold og formgivning av byparken.

Når

Byparken skal stå ferdig senhøstes 2020.

Innhold i Byparken

Byparken er delt opp i ulike rom/felt med forskjellig innhold, materialer og aktivitetsnivå. Det vil finnes muligheter for avslapning, lek, spill, aktivitet, kultur og arrangement – og plasser for både felleskap og alenetid.

Lekeplass, hengekøyer, piknikbord og utegrill

Sør i parken plasseres en unik og karakteristisk større lekeinstallasjon for barn i ulike aldre. Lekeinstallasjonen er designet med varierte typer klatrenett og solide taustrukturer som på ulike måter oppmuntrer til fysisk lek og utvikling. Her kan man både rutsje, klatre, balansere, krabbe, hoppe og henge. Lekeinstallasjonen plasseresmed støtsand rundt.


Omkring lekeinstallasjonen blir det et par hengekøyer, flere trær, formklippet hekk, piknikbord og grillplass. Belysning skal bidra så lekeinstallasjonen og omkringliggende området kan brukes hele året.

Treningsapparater, bordtennis og sjakkbord

Det andre feltet sørvest i parken inneholder tre apparater for utendørs trening/gym/ fysisk aktivitet. Apparatene har enkel form og er laget av pulverlakkert stål. De kan benyttes til styrketrening, stretching eller lek og imøtekommer brukere uansett høyde, alder, kjønn eller treningsnivå.

I dette feltet i Byparken vil det også finnes to bordtennisbord og flere fastmonterte sjakkbord. Brikker til sjakk og bordtennis-utstyr vil være tilgjengelig til utlån i kulturbyggene nær parken. Hele feltet vil ha grusdekke, med trær og hekk rundt og har også en funksjon som fordøyningsbasseng for overvann.

Gresskulptur

Sentralt i parken blir det bygget en terrengform som kalles gresskulptur av gressplen og stålkanter. Gresskulpturen vil ha geometrisk utforming og fremstå med ulike terrasser i en total høyde på ca. 70 centimeter over bakken. Skulpturen er en permanent kunstinstallasjon i byparken og kan innby til refleksjon rundt kontekst og landskapet den befinner seg i. Det vil være mulig å oppleve gresskulpturen på ulike vis og den kan også benyttes som arena for kunst/musikk/teater.

Øvrige materialbruk og innhold i byparken

De øvrige feltene i byparken vil bestå av vegetasjon/beplantning med stauder, hekker, trær, løk og gressplen. Beplantningen skal ha et frittvoksende uttrykk, årstidsvariasjon og bidra til livsmiljø for fugler og pollinerende insekter (som humler).

Mellom vegetasjonsfeltene i parken og de eksisterende og nye byggene blir det anlagt stier, veier og bygulv av plasstøpt betong. Betong er valgt som materiale fordi parken skal fungere for hele befolkningen, også de som driver med rullende aktiviteter (street-skate). Den viktigste veien/betongtraseen gjennom parken har gatevarme, så den kan benyttes hele året uten behov for snøbrøyting.

Bygulvet/betongdekket nær nybygget til Akershus kunstsenter vil skråne opp mot inngangspartiet til bygget som en åpen og fleksibel plass/område for arrangementer. Det blir også anlagt to lange skråstøpte integrerte benker i betong sentralt langs hovedgangveien som definerer flyt, opphold og rom i parken.

Generelt vil det bli minimale terreng- og nivåforskjeller for å ivareta universell utforming av byparken. Det legges opp til utstrakt bruk av naturlige ledelinjer, som terrasser, andre kantavgrensinger samt bevisst lyssetting.

Ved bygget til ungdomskulturverkstedet i Kirkegata 10 og murvillaen i Kirkegata 12 blir det anlagt terrasser av treverk. Dagens Stjerneplass (byrommet i overgangen av byparken, Kirkegata og Lillestrøm kultursenter) vil beholdes i sin helhet med dagens utforming av granittheller.

Øvrig innhold i byparken er løse stoler, sykkelparkering, avfallsbeholdere og belysningsmaster. Belysningen skal bidra til trygghet, stemning og være et miljøskapende element i byparken, gatene rundt og kvartalet generelt. Parken vil også inneholde fasiliteter for bedre infrastruktur for strøm og lignende til fremtidige arrangementer i kulturkvartalet.