• Kommunen kjøper eiendommen Kirkegata 10

  Status:
  Ferdig
  Start:
  April 2006
  Slutt:
  Mai 2008
 • Sak om utvendig rehabilitering av bygget

  Status:
  Ferdig
  Start:
  April 2009
  Slutt:
  6.5.2009 (politisk sak)
 • Utredning av Kirkegata 10 til ungdomsaktiviteter på permanent basis

  Status:
  Ferdig
  Start:
  Mai 2016
  Slutt:
  15.6.2016 (politisk sak)
 • Prosjekteringsfase – orientering om romprogram og kostnadsoverslag

  Status:
  Ferdig
  Start:
  Høsten 2016
  Slutt:
  25.1.2017 (politisk sak)
 • Orienteringssak om helhetlig ungdomstilbud i Kirkegata 10 og 12

  Status:
  Ferdig
  Start:
  April 2017
  Slutt:
  10.5.2017 (politisk sak)
 • Innvendig rehabilitering Fase med innvendig rehabilitering fase 1

  Status:
  Ferdig
  Start:
  Sommer 2017
  Slutt:
  Sommer 2018
 • Prosjektering og kostnadsoverslag for fase 2 – innvendig rehabilitering

  Status:
  Ferdig
  Start:
  Høst 2018
  Slutt:
  6.2.2019 (politisk sak)
 • Bevilgning av resterende budsjett

  Status:
  Ferdig
  Start:
  Februar 2019
  Slutt:
  20.3 2019 (politisk sak)
 • Oppstart innvendig rehabilitering fase 2

  Status:
  Ferdig
  Start:
  April 2019
  Slutt:
  Høst 2019
 • Utvendige vann og avløpsarbeid

  Status:
  Underveis
  Start:
  November 2019
  Slutt:
  Oktober 2020

Hva

I den bevaringsverdige murvillaen i Kirkegata 12 ligger Skedsmo kommunes kulturverksted for ungdom mellom 13 - 23 år. Ungdomsverkstedet heter K12 og organiserer og arrangerer ulike tilbud i dag som bandøving, medieLab, filmkurs, låtskriving, SyLAN og mye mer. K12 er et tilbud i regi av fritids- og ungdomsavdelingen.

I løpet av sommeren 2019 skal ungdommene og kulturverkstedet flytte til nabohuset og få flere typer rom, tilbud og aktiviteter.
Kirkegata 10}

Hvor

Kulturverkstedet flytter internt i kulturkvartalene, fra Kirkegata 12 til Kirkegata 10 i Lillestrøm.

Kirkegata 10 er et eldre bevaringsverdig trehus som består av to deler – «gammel» del fra 1872 og «ny del» fra ca. 1908. Maleren Henrik Sørensens sin bestefar – Severin Sørensen eide og bygde opprinnelig huset. Huset ble utvendig rehabilitert av kommunen i 2010. Deretter har bygget gått igjennom en innvendig rehabiliteringsfase. Siste fase med rehabilitering innvendig er igangsatt denne våren/sommeren.

Hvem

Lillestrøm kommune er byggherre. Ulike entreprenører og firmaer har deltatt i de ulike fasene med å rehabilitere huset både utvendig og innvendig.

Kontaktperson

Trygve Angvik
trygve.Angvik@lillestrom.kommune.no

Når

Overflytting fra Kirkegata 12 til Kirkegata 10 blir desember 2019.
Hva gjenstår per andre kvartal 2019
Bygningsarbeidene som gjenstår i andre kvartal 2019 er gulvbelegg, maling, himlingsarbeider og å bygge musikkrommene med lydstudio i sin helhet.

Fritids – og ungdomsavdelingen vil etter at bygget er ferdigstilt fra entreprenørene gå i gang med møblering og inventar, navnsetting av bygget og flytting fra Kirkegata 10 til Kirkegata 12.
Innhold i nytt ungdomsverksted
All aktivitet i dagens ungdomshus i Kirkegata 12 skal overføres til Kirkegata 10.

Huset vil i tillegg til samlingsrom, stue og kjøkken, få medierom, systue og 2 musikkrom med tilhørende lydstudio, samt kontor/møterom.

Plantegning

Plantegning kommer