Hva

«Gamle Strømsvei – støttemur og VA» er et prosjekt som omfatter rehabilitering av støttemur som tilhører gangkulvert under Rælingsveien samt utskifting av gammel vannledning av grått støpejern og separering av felles avløp. Prosjektet vil gjennomføres med gravefrie metoder der det er mulig.

Hvor

Prosjektet befinner seg på Strømmen. Aktuelle gater er Gamle Strømsvei, og Jørgen Moes vei. I tillegg vil trafikken i Rælingsveien bli påvirket ved rehabilitering av støttemur.

Hvem

Byggherre er Lillestrøm kommune. Rådgivende ingeniør er Sweco. Isachsen Anlegg er utførende entreprenør.

Når

Byggestart er 11. april 2023. Arbeidene vil være ferdig høsten 2023.

Lurer du på noe?

Kontakt prosjektleder:
Ismail Saeed
E-post: ismail.saeed@lillestrom.kommune.no