Hva

Prosjektet Garderåsveien undergang omhandler rehabilitere en gangkulvert. Det vil bli arbeid med vingene til gangkulverten, etablere rekkverk, maling og nytt lys inne i kulverten. 

Hvor

Prosjektet befinner seg på Garderåsen, nærmere bestemt ved Joker og går under Garderåsveien.
 

Hvem

Byggherre er Lillestrøm kommune.
Totalentreprenør er Nordby Maskin AS. 

Når

Anslått byggestart er høsten 2023 og planlagt ferdigstillelse er innen utgangen av 2023.

Lurer du på noe?

Kontakt prosjektleder Liv Stormyhr
på e-post: livbeate.stormyhr@lillestrom.kommune.no