Undergang

Hva

Dette prosjektet omfatter oppgradering av en gangkulvert. Betongvingemurene til kulverten skal fjernes og erstattes med nye plasstøpte vingemurer. I tillegg skal det etableres nye lysarmaturer i kulverten samt betongveggene vaskes og males.

Hvor

Prosjektet befinner seg på Sørumsand. Kulverten ligger under Orderudveien.

Orderudveien

Hvem

Byggherre er Lillestrøm kommune. Totalentreprenør er Nordby maskin AS.

Når

Anslått byggestart er 12.09.2022 og planlagt ferdigstillelse er 24.10.2022.

Lurer du på noe?

Kontakt prosjektleder
Liv Beate Stormyhr
E-post: livbeate.stormyhr@lillestrom.kommune.no