Hva

Kommunen er i gang med arbeidene som omfatter separering av avløpsledning, som er nå felles for kloakk og overvann (regnvann), og utskifting av vannledning. Dette prosjektet vil gjennomføres med gravefrie metoder der det er mulig.

Hvor

Prosjektet befinner seg på Skjetten og er delt opp i to traseer. Første trase starter ved Skjetten skole i Skjettenveien til Grinda og andre trasse starter i Skjettenveien etter Grinda og fortsetter fram til Vidarveien.

Kart

Hvem

Byggherre er Lillestrøm kommune. Rådgivende ingeniør er Arealtek AS. Nordby maskin er utførende entreprenør.

Når

Byggestart er 1. juli 2022 og VA arbeider vil foregå fram til jul. Deretter vil det være stillstand på anlegget fram til begynnelsen av mai hvor vi tilbakestiller området, dette arbeidet er ferdig i slutten av mai 2023.

Lurer du på noe?

Kontakt prosjektleder:

Liv Beate Stormyr
E-post: livbeate.stormyhr@lillestrom.kommune.no