Om temaplanen

Temaplanen for naturmangfold gir en oversikt over den kunnskapen vi har over verdifulle naturområder og arter i kommunen, og legger føringer for videre arbeid med naturmangfoldet i kommunen. En temaplan er ikke juridisk bindende, men gir et styrket kunnskapsgrunnlag i beslutninger som har betydning for naturmangfoldet.

Temaplanen består av 2 deler. Del 1 gir oversikt over formålet med planarbeidet, målene med planen, kommunens rolle og en status for naturmangfoldet i kommunen. Del 2 består av en handlingsdel. Her er det strategier og tiltak som må gjennomføres for å nå målene i planen.

Temaplan naturmangfold.pdf (PDF)

 

Du kan også lese mer om temaplanen for naturmangfold i Lillestrøm kommune her.

Innspill

Vi ønsker ditt innspill til temaplanen.

Handlingsdelen består av 36 foreslåtte tiltak. Vi vil gjerne ha tilbakemelding på hvilke tiltak du mener er spesielt viktig å få gjennomført.

Frist for å komme med innspill er 01.11.2023.

Er du interessert i naturen i Lillestrøm kommune?

Det vil bli avholdt et åpent møte om temaplanen mandag 09.oktober kl. 18 på Lillestrøm bibliotek.

På dette møtet vil vi informere om temaplanen, og det vil være mulig å stille spørsmål om planen.

Møtet er åpent for alle.

Se detaljer om Grønne greier | Åpent møte om kommunens temaplan for naturmangfold på detskjerilillestrom.no

Slik gir du innspill til planen

Innspillet sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no eller til Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm. Merk innspillet med saksnummer 22/22532. Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.

Hvis du har spørsmål til saken kan du ta kontakt med Heidi Nyland på e-post:
HeidiNorun.Nyland@lillestrom.kommune.no