Alle saksdokumentene finner du i møtekalenderen

Har du innspill?

Fristen for å komme med innspill er 06.01.2021.

Merk innspillet med saksnummer Plan-20/00227.

Du kan sende innspill til postmottak@lillestrom.kommune.no.
Eventuelt kan du sende det til Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du kontakte Jeppe Wethal på telefon 9555 9199, eller epost: jeppe.wethal@lillestrom.kommune.no